O firmie

 

„SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczęła swoją działalność 10 sierpnia 1992 roku. Spółka prowadzi działalność w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

Spółka świadczy również usługi wywozu nieczystości ciekłych pojazdami asenizacyjnymi na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

Od 01.01.2014r. „SZOP” Spółka z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

Działalność Spółki prowadzona jest zgodnie z decyzjami wynikającymi bezpośrednio z ustaw: Prawo Wodne, Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach.  


WŁADZE SPÓŁKI 

Jedynym 100% udziałowcem ”SZOP” Spółki z o.o. jest Gmina Nowy Dwór Gdański. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. 

  • Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
  • Organem nadzorczym jest trzyosobowa Rada Nadzorcza.
  • Organem zarządzającym jest jednoosobowy Zarząd Spółki.

Ważne informacje

UWAGA

Od 01 listopada 2020 (do odwołania )punkt PSZOK będzie otwarty wyłącznie w soboty w godz. 8-14. Pamiętajmy o zachowaniu środków ostrożności: maseczkach, rękawiczkach i bezpiecznej odległości.

Ograniczenie świadczenia usług w związku z KORONAWIRUSEM - szczegóły w zakładce do pobrania.

Do odwołania Spółka wstrzymała również pracę inkasenta. Faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia lub na podstawie stanu rzeczywistego wodomierza (podanego przez klienta). Odczyt można podać dzwoniąc na bezpośredni numer : 665 990 745 lub przesyłając informację na adres mailowy: i.doba@szopndg.pl
 

„SZOP” Spółka z o.o.

ul. Warszawska 51
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel/fax: 55 247 22 83
tel. alarmowy (po godz.1500 i w weekend):
661 233 424

e-mail: kontakt@szopndg.pl

NIP: 578-000-42-68
REGON: 170061484
KRS: 0000138429

Konto bankowe:
ŻBS Nowy Dwór Gdański
08 8306 0003 0000 3160 2000 0010