O firmie„SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczęła swoją działalność 10 sierpnia 1992 roku. Spółka prowadzi działalność w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

Spółka świadczy również usługi wywozu nieczystości ciekłych pojazdami asenizacyjnymi na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

Od 01.01.2014r. „SZOP” Spółka z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

Działalność Spółki prowadzona jest zgodnie z decyzjami wynikającymi bezpośrednio z ustaw: Prawo Wodne, Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach.  


WŁADZE SPÓŁKI 

Jedynym 100% udziałowcem ”SZOP” Spółki z o.o. jest Gmina Nowy Dwór Gdański. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. 

  • Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
  • Organem nadzorczym jest trzyosobowa Rada Nadzorcza.
  • Organem zarządzającym jest jednoosobowy Zarząd Spółki.

Ważne informacje

UWAGA

Z dniem 25.05.2021r. wchodzą nowe stawki za 1m3 ścieków - szczegóły w cenniku.

Dane dotyczące instalacji wodomierza - w zakładce do pobrania, koszt usługi - w cenniku.

Ograniczenie świadczenia usług w związku z KORONAWIRUSEM - szczegóły w zakładce do pobrania.

Odczyt stanu wodomierza można podać dzwoniąc na bezpośredni numer : 665 990 745 lub przesyłając informację na adres mailowy: i.doba@szopndg.pl
 

„SZOP” Spółka z o.o.

ul. Warszawska 51
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel/fax: 55 247 22 83
tel. alarmowy (po godz.1500 i w weekend):
661 233 424

e-mail: kontakt@szopndg.pl

NIP: 578-000-42-68
REGON: 170061484
KRS: 0000138429

Konto bankowe:
ŻBS Nowy Dwór Gdański
08 8306 0003 0000 3160 2000 0010